Horizontal köpük nasosları

  • Horizontal köpük nasosu

    Horizontal köpük nasosu

    Üfüqi mərkəzdənqaçma köpüklü məhlul nasosunun təsviri: Üfüqi köpük nasosları yüksək dərəcədə aşındırıcı və aşındırıcı köpüklü şlamların fasiləsiz vurulması üçün nəzərdə tutulmuş ağır yük konstruksiyasıdır.Onun nasos əməliyyatları köpük və yüksək özlülük problemləri ilə üzləşə bilər.Mineralların filizdən azad edilməsində minerallar çox vaxt güclü flotasiya agentlərindən istifadə etməklə üzürlər.Sərt baloncuklar mis, molibden və ya dəmir quyruqlarını bərpa etmək və daha da emal etmək üçün daşıyır.Bu sərt...