Membránové čerpadlo

  • Membránové čerpadlo

    Membránové čerpadlo

    Prehľad Pneumatické (vzduchom poháňané) membránové čerpadlo je nový typ dopravníkového stroja, využíva stlačený vzduch ako zdroj energie, vhodný pre rôzne korozívne kvapaliny, s časticami kvapaliny, vysokej viskozity a prchavej, horľavej, jedovatej kvapaliny.Hlavnou charakteristikou tohto čerpadla je, že nie je potrebná žiadna nasávacia voda, dokáže čerpať médium tak ľahko, že sa prepravuje.Vysoká sacia výška, nastaviteľná dopravná hlava, odolná voči ohňu a výbuchu.Pracovný princíp V dvoch symetrických čerpacích komorách vybavených ...