Felhasználási feltételek

1. IRÁNYÍTÓ FELTÉTELEK - Ezek a feltételek a felek végleges és teljes megállapodását jelentik, és semmilyen olyan feltétel vagy feltétel, amely bármilyen módon módosítja vagy módosítja az itt meghatározott rendelkezéseket, nem kötelező érvényű Vállalatunkra nézve, kivéve, ha írásban készült, aláírták és jóváhagyták. Vállalatunk tisztviselője vagy más felhatalmazott személye. E feltételek egyikének sem módosítható a Vállalatunk által a Vevő vásárlási megrendelésének, szállítási kérelmének vagy más nyomtatott feltételeket tartalmazó nyomtatványoknak a kézhezvételét követő áruszállítmánya, amely kiegészíti vagy ellentétes a jelen feltételekkel. Ha bármely feltételt, kitételt vagy rendelkezést az illetékes bíróság érvénytelennek nyilvánít, az ilyen nyilatkozat vagy kikötés nem érinti a jelen dokumentumban szereplő egyéb feltételek, kikötések vagy rendelkezések érvényességét.
2. MEGRENDELÉSEK ELFOGADÁSA – Valamennyi megrendelés esetén Vállalatunk felhatalmazott munkatársai írásos árellenőrzést igényelnek, kivéve, ha írásban meg van határozva, hogy meghatározott ideig megőrizzük. Az ár írásos ellenőrzése nélküli áruszállítás nem jelenti a megrendelésben szereplő ár elfogadását.
3. CSERÉLÉS – Cégünk fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül egy hasonló jellegű, minőségű és funkciójú alternatív terméket helyettesítsen. Ha a Vevő nem fogad el csereajánlatot, a Vevőnek külön nyilatkoznia kell arról, hogy a csere nem megengedett, amikor a vevő árajánlatot kér, ha ilyen árajánlatkérés történik, vagy ha nem érkezett árajánlatkérés, a megrendelés leadásakor Cégünk .
4. ÁR – A feltüntetett árak, beleértve az esetleges szállítási költségeket is, 10 napig érvényesek, kivéve, ha egy meghatározott időszakra cégnek jelölik ki a Vállalatunk tisztviselője vagy más felhatalmazott személyzete által kiállított vagy ellenőrzött írásos árajánlat vagy írásos eladási elfogadás alapján. A meghatározott időszakra kötött árat Társaságunk visszavonhatja, ha a visszavonás írásban történik, és azt azelőtt postai úton küldi el a Vevőnek, hogy az árra vonatkozó írásos elfogadást Társaságunk megkapta. szállítási pont. Cégünk fenntartja a jogot a rendelések törlésére abban az esetben, ha a feltüntetett áraknál alacsonyabb eladási árakat kormányrendelet állapít meg.
5. SZÁLLÍTÁS – Eltérő rendelkezés hiányában Vállalatunk saját mérlegelése alapján határozza meg a fuvarozót és az útvonaltervet. Cégünk egyik esetben sem vállal felelősséget a választásából eredő késésekért vagy túlzott szállítási költségekért.
6. CSOMAGOLÁS – Eltérő rendelkezés hiányában Vállalatunk csak a kiválasztott szállítási módra vonatkozó minimális csomagolási szabványokat teljesíti. A Vevő által kért minden speciális csomagolás, rakodás vagy merevítés költségét a Vevő fizeti. A Vevő speciális berendezéseinek csomagolásának és szállításának minden költsége a Vevőt terheli.